Przejdź do treści
Nagłówek zielony
Jesteś na: Strona główna Konsultacje społeczne
Przebudowa ul.Trakt Napoleoński w Rokietnicy wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską
Artybut Wartość
Tytuł: Przebudowa ul.Trakt Napoleoński w Rokietnicy wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską
Opis przedmiotu konsultacji:

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii od mieszkańców sołectwa Rokietnica na temat koncepcji projektowych opracowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa ul. Trakt Napoleoński w
Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską”, a co za tym idzie możliwie najlepsze dopasowanie realizowanej inwestycji do potrzeb potencjalnych użytkowników.

Konsultacje rozpoczną się w dniu 7 września 2021 r. i zakończą się w dniu 10 września 2021 r.
Uwagi do projektu będą zbierane za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego do 10 września - LINK

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Leopold Wiorek Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Gminy Rokietnica.

Zarządzenie nr 97/2021 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską”

Plan sytuacyjny - ul. Trakt Napoleoński, wariant 1

Plan sytuacyjny - ul. Trakt Napoleoński, wariant 2

Plan sytuacyjny - Skrzyżowanie ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską, wariant 1

Plan sytuacyjny - Skrzyżowanie ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską, wariant 2

Plan sytuacyjny - Skrzyżowanie ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską, wariant 3

Plan sytuacyjny - Skrzyżowanie ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską, wariant 4

Plan sytuacyjny - Skrzyżowanie ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską, wariant 5

 


Wyniki konsultacji społecznych

W wyniku przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami dotyczących zadania pn. „Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską”  w odniesieniu do przebudowy pasa drogowego do  dalszego procedowania wybrany został wariant zakładający budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej oraz budowę chodnika po stronie północnej, na odcinku od skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską do linii kolejowej.
Dla przebudowy skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński i ul. Szamotulskiej zostało wybrane rozwiązanie zakładające budowę skrzyżowania w formie ronda. Po przeanalizowaniu wyników konsultacji oraz aspektów dotyczących budowy w odniesieniu do powierzchni działek prywatnych właścicieli niezbędnych dla realizacji oraz zgodności z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego do dalszego procedowania został wybrany wariant 4. Rozwiązanie to jest kompromisem pomiędzy ilością wykupów działek, kosztami budowy  a także funkcjonalnością  wykorzystując racjonalnie istniejącą infrastrukturę z zachowaniem ruchu okrężnego na przedmiotowym skrzyżowaniu. 

 

Metoda: Dyskusja o dokumentach
Kategoria: Inwestycje
Data od: 07-09-2021
Data do: 10-09-2021
Inicjator konsultacji: Gmina Rokietnica
Status:
Zakończona

Czas konsultacji:
Zakończono: 2021-09-10 23:59
Wygeneruj plik PDF Generuj plik PDF
Skomentuj ogłoszenie

Standardowy komentarz


Kontakt w sprawie konsultacji Przebudowa ul.Trakt Napoleoński w Rokietnicy wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską