Przejdź do treści
Nagłówek zielony
Jesteś na: Strona główna Konsultacje społeczne
Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika
Artybut Wartość
Tytuł: Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika
Opis przedmiotu konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja projektowa opracowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika”.

Celem konsultacji jest uzyskanie informacji zwrotnej od mieszkańców Gminy Rokietnica na temat koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika”, a co za tym idzie – możliwie najlepsze dopasowanie realizowanej inwestycji do potrzeb potencjalnych użytkowników.

Konsultacje rozpoczną się w dniu 27 sierpnia 2021 r. i zakończą się w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Konsultacje odbędą się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej Gminy Rokietnica pod adresem: https://konsultacje.rokietnica.pl/. Uwagi będą zbierane za pośrednictwem ankiety dostępnej tutaj.

Konsultacje przeznaczone są dla mieszkańców sołectwa Kiekrz – Pawłowice.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Leopold Wiorek kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Gminy Rokietnica.

Zarządzenie nr 96/2021 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika”

 

Metoda: Dyskusja o dokumentach
Kategoria: Inwestycje
Data od: 27-08-2021
Data do: 31-08-2021
Inicjator konsultacji: Gmina Rokietnica
Status:
Zakończona

Czas konsultacji:
Zakończono: 2021-08-31 23:59Załączniki:


01_Plan sytuacyjny_v6.pdf
Obrazek: Przebudowa pasa drogowego  ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika
Wygeneruj plik PDF Generuj plik PDF
Skomentuj ogłoszenie

Standardowy komentarz


Kontakt w sprawie konsultacji Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika