Przejdź do treści
Nagłówek zielony
Jesteś na: Strona główna Konsultacje społeczne
Budowa skateparku
Artybut Wartość
Tytuł: Budowa skateparku
Opis przedmiotu konsultacji:

Przedsięwzięcie zakłada zagospodarowanie obecnie nieużywanych działek zlokalizowanych w pobliżu zbiegu ulic Trakt Napoleoński i Szkolnej w Rokietnicy na cele sportowo-rekreacyjne poprzez etapową realizację skateparku oraz torów pumptrack.

Koncepcja obejmuje wykonanie:

- betonowego skateparku,

- dwóch rowerowych placów zabaw pumptrack:

        x toru dla najmłodszych i/lub początkujących,

        x toru dla zaawansowanych użytkowników,

- systemu ciągów komunikacyjnych z placykami do odpoczynku i obiektami małej architektury.

Kompleks zostanie wkomponowany w istniejącą zieleń parkową bez ingerowania w aleję wysokich  drzew biegnącą przez cały teren przedmiotu opracowania.

Obiekt ma stać się uzupełnieniem bazy sportowo-rekreacyjnej Gminy Rokietnica. Proponowane obiekty są przeznaczone do uprawiania tzw. „sportów akcji” bardzo popularnych wśród młodzieży. Skatepark i tory pumptrack umożliwiają jazdę na wszystkim co ma kółka: hulajnogi, deskorolki, rolki, rowery…

Inwestycja będzie miejscem spotkań mieszkańców w każdym wieku, umożliwiając również organizację wydarzeń społecznych i sportowych.


Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku” trwają od 29 czerwca do 13 lipca br. Uwagi do projektu można składać za pośrednictwem ankiety dostępnej pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8Vko2-A4grAigKLk0i4SA_BuX6wBYhipet3txKyLlLK72wg/viewform.

Prosimy o wypełnienie ankiety tylko jeden raz.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców Gminy należących do jednej z wymienionych grup: młodzież od 14 roku życia oraz osoby dorosłe posiadające dzieci w wieku od 2 do 13 lat.

 

Załączniki:

1. Koncepcja zagospodarowania terenu

2. Opis koncepcji zagospodarowania terenu

3. Wizualizacje do koncepcji zagospodarowania terenu


Zarządzenie nr 49/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku”

 

Do udziału w konsultacjach zaprasza również Marcin „Roteiro” Rot:

 

 

Metoda: Dyskusja o dokumentach
Kategoria: Inwestycje
Data od: 29-06-2020
Data do: 13-07-2020
Inicjator konsultacji: Gmina Rokietnica
Status:
Zakończona

Czas konsultacji:
Zakończono: 2020-07-13 23:59Załączniki:


Koncepca_PZT.pdf Koncepcja_opis.pdf Koncepcja_wizualizacje.pdf
Wygeneruj plik PDF Generuj plik PDF
Skomentuj ogłoszenie

Standardowy komentarz


Kontakt w sprawie konsultacji Budowa skateparku